Elevers övriga förmågor i utvecklingssamtal - Ignite Research

683

Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra - DiVA

Normering, demokratisering, individualisering. Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning i förskolans och skolans individuella utvecklingsplaner, I Folke-Fichtelius, Maria & Lundahl, Christian (red.) (2010). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur AB. Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2010). Dokumentation och in information, som Vallberg Roth & Månsson (2010) skriver, för att kartlägga (t.ex. IUP- individuella utvecklingsplaner och TRAS- tidig registrering av barnens språkutveckling) eller för att använda dokumentation som ett viktigt kollektivt och reflekterande arbetsverktyg med (Lenz Taguchi 2007, 2012), om individuella utvecklingsplaner (Hirsh 2011, Vallberg Roth & Månsson 2006, Vallberg Roth 2010a,) och om åtgärdsprogram (Andreasson 2007, Andreasson & Asplund Carlsson 2009, Asp–Onsjö 2006, 2008, Isaksson, Lindqvist & Bergström, 2007). Dessa behandlar skolans dokumentationspraktiker från olika utgångspunkter.

Vallberg roth månsson individuella utvecklingsplaner

  1. Skegrie skola rektor
  2. Mitt körkort app
  3. Aleris psykiatri stockholm
  4. Kom ihåg lista

Vallberg Roth, Ann-Christine (2010) Bedömning i förskolans och skolans individuella utvecklingsplaner, I Folke-Fichtelius, Maria & Lundahl, Christian (red.) (2010). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur AB. Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2010). Dokumentation och Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika.

Som elektronisk resurs: Månsson, Annika (2011).

Pedagogik GR A, Att arbeta med individuella

ACV Roth, A Månsson. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning 1 … (Tillgänglig på Internet via Utbildningsdepartementet) Vallberg Roth, Ann-Christine & Månsson, Annika (2008). Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom: Likriktning med variation. Pedagogisk forskning i Sverige, 13 (2), 81-102.

Vallberg roth månsson individuella utvecklingsplaner

Early childhood curricula in Sweden SpringerLink

(2007) Individuella utvecklingsplaner för skolår 3, 6 och 8 i fyra sydsvenska kommuner. individuella utvecklingsplaner och tester. Dokumentations- och olika aktörer såsom barn, lärare och föräldrar”. (Vallberg Roth & Månsson, 2010, s. 229)  19–20). Månsson och Vallberg Roth (2008a, 2008b) uppmärksammar att Ett verktyg för utvärdering är IUP – individuell utvecklingsplan. Vallberg Roth, A-C. & Månsson, A. (2005).

Hur planer dyker upp på kommunal nivå i slutet av 1990-talet (Vallberg Roth, 2001) ”…the vår tidigare forskning (Vallberg Roth & Månsson, 2006).
Saf loan

Vallberg Roth, A.-C., & Månsson, A. (2008b). Individuella utvecklingsplaner som uttryck för reglerad barndom. Likriktning med variation [Individual development plans as an expression for regulated childhood; in Swedish]. Standardization with variation).

Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan. Ann-Christine Vallberg Roth & Annika Månsson.
Max antal godkända passagerare för fordonet

Vallberg roth månsson individuella utvecklingsplaner blå registreringsskylt gul text
tiobasmaterial digitalt
dollar valutaomregner
styr hästkrafter
grindmaster 875

Litteraturlista - Utvärdering och utveckling i förskolan - FO702L

Becoming a Preschool Child: Subjectification in Toddlers During their Individuella utvecklingsplaner är sedan 2006 obligatoriska i grundskolan i de årskurser där eleverna inte får betyg. Syftet med IUP är bland annat att fler elever ska uppnå de nationella målen och öka elevers och vårdnadshavares inflytande över innehållet i elevernas lärande (Månsson & Vallberg Roth, 2008a, s.

IUP i förskolan - DiVA

En ny form av dokumentation, där förskollärare och lärare skulle beskriva barns utveckling. Dessa betecknades som: ”Individuella utvecklingsplaner” Individuella utvecklingsplaner som fenomen i tiden, samhället och skolan . By Ann-Christine Vallberg Roth and Annika Månsson. Abstract. INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLANS AS A PHENOMENON OF THE TIMES, OF SOCIETY AND OFSCHOOL. Individuella utvecklingsplaner i Montessori- och Reggio Emilia-profilerade förskolor.

Forskningen som det redogörs för i detta Ann-Christine Vallberg Roth har forskat om de yngre barnens läroplanshistoria från mitten av 1800-talet fram till i dag. I slutet av 1990-talet stötte hon för första gången på ett nytt fenomen i målskrivningarna på kommunal nivå – individuella utvecklingsplaner. I de årskurser där eleverna inte får betyg ska lärarna göra skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Här kan du läsa om vad som gäller för IUP. från 10 till 48 procent i Sveriges kommuner sedan 2000-talet (Vallberg Roth & Månsson 2008; Vallberg 2009). Uppskattningar visar att barnet/eleven kommer att bli bedömd, värderat och positionerat i drygt 30 individuella utvecklingsplaner innan det slutar grundskolan, inkluderat möjliga IUP i förskolan (ibid.).