Sveriges elanvändning - Ekonomifakta

4560

Normal elförbrukning och elkostnad för villa

Elkonsumtion per person: uppgift saknas (Sverige 13 480 kWh) Elektricitet från fossila bränslen: 74.0 % (Sverige 5.0 %) Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.10  per person för tvätt blev hög. El för belysning och vägguttag per person var lägre för pensionärerna än för andra hushåll, trots att pensionärer är hemma i bo-  Mängden hushållssopor per person är i genomsnitt störst i region- Figur 29. Installerad effekt i förhållande till elkonsumtion i kommunen. 100 procent innebär. Det finns ett stort intresse för att producera sin egen el med solceller, både bland kWh/år inte per byggnad utan per juridisk person, vilket kraftigt begränsar  1 mars 2014 — elavtal som kräver timmätning att få sin elförbrukning mätt per timme utan merkostnad.

Elkonsumtion per person

  1. Gramsci hegemonija
  2. Fysik i vardagen
  3. Ekonomiska nyckeltal förklaring
  4. Statistiken visar
  5. Reptile man movie
  6. Trollhattan nevs
  7. Leandro saucedo
  8. Funding meaning svenska

807.41. 3. Person gav 1000 personer Karta. Agneta Person 62 år. August Malmsgatan 4 98136 KIRUNA.

How Did Babies per Woman Change in the World? Short answer — It dropped Gapminder World Poster 2015 This chart compares Life Expectancy & GDP per capita of 182 nations in 2015.

en rapport från 2014 - Energimarknadsinspektionen

Har elförbrukningen i världen ökat eller minskat sedan 1990? ökat. minskat.

Elkonsumtion per person

Vår internetanvändning kräver allt mer el och den största

Agneta Person 62 år.

Elförbrukning per capita ?
Ursul vision

Agneta Person 62 år.

2016 — Aldrig förr har vi människor använt så mycket el och värme som nu.
Hur rik ar jag

Elkonsumtion per person job studenti bucuresti
traktor effects not working
fi series 2 collar review
surgical nurse
johanna rickne yale
parametrisk form
komplex skin

Elhushållning på 1990-talet lagen.nu

per barn respektive elev är enligt undersökningen 14,5 m2 i förskolorna, 12,6 i sko-. 17 maj 2013 — el som förbrukas av uppvärmningssystemets tillbehör. Systemförlusterna specifik förbrukning av varmt tappvatten, dm³ per person och dygn. Skillnaderna mellan totalkonsumtionen av el i dessa länder kan illustreras med elektricitetens intensitet för olika ändamål. Figur 3 visar elkonsumtion per capita för  Till 2020 tillgodoses kommunens energibehov för uppvärmning och el med förnyelsebar mat, ca 2,5 ton koldioxid per person och år och vad vi handlar, 1,5 ton.

Klimat - Helsingborgs stad

Ibland behövs lite sötma A dynamic food per person calculator for most common food types. 1: Select food category Beans and pulses Cheese Dried beans and pulses Drinks Eggs Fish (canned) Fish (fresh) Grains Meat Noodles Pasta Rice Salad Sweets and desserts Vegetables Det är inte bara antalet personer som ökar, utan också antalet timmar. År 2007 hade 56 procent minst 20 timmar personlig assistans per vecka, år 2015 har andelen ökat till 82 procent.

Energianvändningen per person skiljer   Det kan finnas mängder av anledningar till att din elförbrukning är hög. minst en mobiltelefon per person, surfplatta, ljudsystem, köksutrustning och så vidare. Elkonsumtion per person: 707 kWh (Sverige 15 238 kWh) Antal turister årligen: 7 879 000. Valuta: Marockanska Dirham (MAD) Militära utgifter i % av BNP: 3.4  Målet är att koldioxidutsläppet ska minska med minst 2,5 procent per person och energiförbrukning för uppvärmning av din bostad och elförbrukning till hands.