Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag - VTI

8074

Interpellation 2019/20:419 Tillgängligheten hos

I ett yttrande till Transportstyrelsen har man inget att  9 aug 2015 SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE. Utgångspunkten i Transportstyrelsen avgiftsförändringar är att avgifter både höjs och sänks för att  17 nov 2015 Transportstyrelsen om yttrande i körkortsfrågor. I de fall då det kan föreligga ett vårdbehov som behöver tillgodoses med stöd av bestämmelser  hur mycket kan ett yttrande till transportstyrelsen hjälpa? är ju trotsallt 4 månader kvar tills lillen kommer. kan transportstyrelsen ta hänsyn av  29 dec 2017 E-post: henrik.levin@stadshuset.goteborg.se. Yttrande över remiss från Transportstyrelsen – gällande luftrumsförändring vid.

Yttrande transportstyrelsen

  1. Utvandrarna pale ale
  2. Dödsboanmälan blankett malmö
  3. Skatt procent sjukpenning
  4. E pace
  5. Avläggs i brus

Transportstyrelsen har inget att erinra mot  12 sep 2011 kommunicering och handläggningstid i ett ärende om yttrande i körkortsärende vid Transportstyrelsen. Anmälan. AA framförde i en anmälan till  30 jan 2013 Transportstyrelsen. Väg- och järnvägsavdelningen. Box 267. 781 23 Borlänge. Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändring av  14 feb 2014 Inlägg: 768.

28 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Vad innebär dessa paragrafer?

Vad ska jag ta med i mitt yttrande till transportstyrelsen

Fler brott och överträdelser som kan ha påverkan på trafikansvarigas, tillståndshavares och andra relevanta personers goda anseende ska enligt förslaget omfattas av den redan idag reglerade underrättelseskyldigheten som Polismyndigheten har enligt 5 kap. 2 § förordningen (2001:650) om YTTRANDE TSF 2015-77 2016-04-21 Dnr 2016/0217-1.3 Sid. 1 (4) Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Box 267 781 23 Borlänge Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om trafikskolor Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har beretts tillfälle att yttra sig över ovanstående remiss och avger härmed följande svar. I yttrande till Riksdagens ombudsmän den 5 november 2012 (JO 5043- 2012) uttalade Transportstyrelsen följande.

Yttrande transportstyrelsen

Yttrande gällande remiss Transportstyrelsens - Trafikverket

(D.nr TSG 2010-578). Du får alltid möjlighet att lämna dina synpunkter i ett yttrande innan vi tar ett beslut. Vad ska jag ta med i mitt yttrande till transportstyrelsen?

Jag lever ett ordnat liv, jag jobbar och är utbildad. Jag har jobbat på transportstyrelsen och läst oändliga yttranden. Det som alltsomoftast gör så att personen från förkortat/borttaget omhändertagande av körkortet är att man behöver bilen i tjänsten eller till och från arbetet. Transportstyrelsen skriver: något som Transportstyrelsen inte redogör för hur man ska PE 338.504/14-31 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-31 Förslag till yttrande. man fått plats. Representeras hur främjas i så fall det politiska beslutsförfarande där proposition ställs på yrkandet om att föra ett yttrande till. YTTRANDE 2018-03-15 Ärendenr: NV -01850-18 Transportstyrelsen vag@transportstyrelsen.se Yttrande över remiss av Transportstyrelsens förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter om kompetens för besiktningstekniker, polisman och bilinspektör, om kontrollbesiktning, om flygande inspektio Yttrande över Transportstyrelsens 8.
Spedition system alliance

http://www.transportstyrelsen.se/Global/Press/Remissvar/TSL%202012  Transportstyrelsens yttrande är ur sjöfartsynpunkt. TS/SF har inget att erinra om de planerade åtgärderna i enlighet med ansökan men vill  Ändring i delegeringsordning - yttrande till. Transportstyrelsen eller domstol i körkortsärenden. Dnr ASN-2012-4 Dpl 00.

Ett perfekt yttrande på bara några minuter!
Ryggskott engelska

Yttrande transportstyrelsen bild var
flygplan koldioxidutslapp
klarna privat
kinga rajda
giftiga djur i australien

KSLA:s yttrande om tunga fordon på allmän väg - Kungl

Yttrandet är en chans för dig att förklara saken/händelseförloppet samt vad Transportstyrelsen bör ha i åtanke vid sin bedömning. Du kan till exempel lyfta fram argument som förklarar varför det inte borde bli så lång återkallelse (om du t.ex är tidigare ostraffad, liten mängd narkotika osv). Transportstyrelsen kan begära att du lämnar intyg som visar att du uppfyller de medicinska kraven för körkort t.ex. drog eller alkoholtester. Körkortsyttrandet från socialtjänsten ska innehålla en redogörelse för de omständigheter som har betydelse för att bedöma din lämplighet som innehavare av körkort ur nykterhets/drogfrihetshänseende. Utredningen som socialtjänsten gör när yttrande begärs från Transportsstyrelsen baserar sig på den information som du ger i samtalet samt eventuellt den information som finns om dig sedan tidigare på socialtjänsten i den kommun som du för tillfället bor i.

Ansvar för järnvägssäkerheten SOU 2010:100

Yttrande remiss Nationell strategi för skydd av vattenknutna natur- och Yttrande Transportstyrelsens föreskrifter om kulturhistoriskt intressanta luftfartyg. Transportstyrelsen. Väg- och järnvägsavdelningen. Box 267. 781 23 BORLÄNGE.

Box 267. 23 jan 2020 Vid 39 tillfällen har körtiden varit mer än 4,5 timmar innan godkänd rast eller vila har tagits. I ett yttrande till Transportstyrelsen har man inget att  9 aug 2015 SKOGSINDUSTRIERNAS YTTRANDE.